mohebbi
05 شهریور 1401 - 07:39

بخشی از قلعه تاریخی فورگ مرمت شد

استحکام‌ بخشی و مرمت بخش‌هایی از شاه‌نشین قلعه تاریخی فورگ شهرستان درمیان به اتمام رسید. شهسواری مسئول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان از اتمام استحکام‌ بخشی و مرمت بخشی از شاه‌نشین قلعه فورگ شهرستان درمیان خبر داد. قلعه فورگاو با اشاره به اینکه این قلعه باشکوه بر بلندای روستای هدف گردشگری فورگ قرار گرفته و فضا‌های داخلی قلعه از شرق به غرب شامل ۳ قسمت است افزود: قسمت اول محل زندگی خدمه -انبار آذوقه و محل نگهداری احشام، در  قسمت دوم محل زندگی نظامیان، نگهبانان، محل نگهداری تدارکات نظامی و در سومین قسمت قلعه محل زندگی حاکم و اطرافیانش بوده است. شهسواری مهم‌ترین اقدامات انجام شده در قلعه فورگ را برای اهداف حفاظتی و مرمتی بنا عنوان کرد. مسئول میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان درمیان ادامه داد: در این فصل مرمت می‌توان به مرمت برج شرقی شاه‌نشین و ترمیم ناودان‌ها، اجرای اندود کاه‌گل قسمت شاه‌نشین، ترمیم قسمت‌هایی از سر درب‌های ورودی‌های داخل شاه‌نشین اشاره کرد. میراث‌ فرهنگیاو عنوان کرد: با توجه به فرسودگی بنا و همچنین حجم و گستردگی عملیات پژوهشی و مرمتی در این بنا، خواستار تخصیص بیشتر اعتبارات استانی و ملی به این بنای باشکوه هستیم. شهسواری اظهار کرد: قلعه تاریخی فورگ مربوط به دوره افشاریه است و با شماره ۳۴۵۰ در ۲۸ اسفند ۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 663799