mohebbi
12 مهر 1401 - 20:27

حضور ۳۰۰ سالمند درمراکز ویژه سالمندان بهزیستی

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۲ مرکز روزانه سالمندان و ۳ مرکز نگهداری شبانه‌روزی ویژه سالمندان در سطح استان فعال است و نزدیک به ۳۰۰ زن و مرد سالمند تحت مراقبت‌های آموزشی، توانبخشی این مراکز قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، گل نساء آقامحمدی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان در جمع سالمندان زنجانی با اشاره به شرایط مراکز روزانه ویژه سالمندان اظهار کرد: حداقل سن پذیرش در این مراکز ۶۰ سال است و سالمندان با حداقل وابستگی و یا سالمندان با وابستگی نسبی مجاز به پذیرش در مرکز روزانه هستند و همچنین سالمندان دارای بیماری عفونی و مسری، پس از طی دوره ی سرایت بخشی با نظر پزشک مرکز، پذیرش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، گل نساء آقامحمدی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان در جمع سالمندان زنجانی با اشاره به شرایط مراکز روزانه ویژه سالمندان اظهار کرد: حداقل سن پذیرش در این مراکز ۶۰ سال است و سالمندان با حداقل وابستگی و یا سالمندان با وابستگی نسبی مجاز به پذیرش در مرکز روزانه هستند و همچنین سالمندان دارای بیماری عفونی و مسری، پس از طی دوره ی سرایت بخشی با نظر پزشک مرکز، پذیرش خواهند شد.وی آموزش شیوه زندگی سالم، آموزش مهارت‌های زندگی، کلاس‌های آموزشی مانند صنایع دستی، بافندگی، قرآن، سوادآموزی و...، آموزش بهداشت و مراقبت فردی خدمات توانبخشی را از جمله خدمات مراکز روزانه ویژه سالمندان برشمرد. وی آموزش شیوه زندگی سالم، آموزش مهارت‌های زندگی، کلاس‌های آموزشی مانند صنایع دستی، بافندگی، قرآن، سوادآموزی و...، آموزش بهداشت و مراقبت فردی خدمات توانبخشی را از جمله خدمات مراکز روزانه ویژه سالمندان برشمرد.معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: مراکز روزانه سالمندان با ایجاد محیطی شاد و ایمن برای سالمندان، فرصت مناسبی را برای پرورش دوستی با دیگر همسالان و گسترش ارتباطات اجتماعی و نیز تامین و تشدید ارائه خدمات و مراقبت‌های پزشکی به سالمندان فراهم آورده و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روانی سالمند و حفظ وارتقاء سطح استقلال فردی می‌شوند. معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: مراکز روزانه سالمندان با ایجاد محیطی شاد و ایمن برای سالمندان، فرصت مناسبی را برای پرورش دوستی با دیگر همسالان و گسترش ارتباطات اجتماعی و نیز تامین و تشدید ارائه خدمات و مراقبت‌های پزشکی به سالمندان فراهم آورده و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روانی سالمند و حفظ وارتقاء سطح استقلال فردی می‌شوند.و ایمنآقامحمدی با اشاره به اینکه تمام خدماتی که بهزیستی به افراد دارای معلولیت  و سالمندان ارائه می‌دهد، بر اساس تشخیص کمیسیون ICF صورت می پذیرد، یادآور شد: در کمیسیون پزشکی نوع و شدت معلولیت مورد ارزیابی قرار گرفته  و فرد طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بهزیستی کشور واجد شرایط حمایت محسوب شده و کد مددجویی دریافت می‌کند. آقامحمدی با اشاره به اینکه تمام خدماتی که بهزیستی به افراد دارای معلولیت  و سالمندان ارائه می‌دهد، بر اساس تشخیص کمیسیون ICF صورت می پذیرد، یادآور شد: در کمیسیون پزشکی نوع و شدت معلولیت مورد ارزیابی قرار گرفته  و فرد طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بهزیستی کشور واجد شرایط حمایت محسوب شده و کد مددجویی دریافت می‌کند.سازمان بهزیستیاین مسئول تصریح کرد: متقاضی می‌تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل داده و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم وضعیت متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید شرایط پذیرش پرونده تشکیل و مددجو می‌تواند از حمایت های توانبخشی و اجتماعی سازمان طبق دستورالعمل بهره‌مند شود. این مسئول تصریح کرد: متقاضی می‌تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل داده و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم وضعیت متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید شرایط پذیرش پرونده تشکیل و مددجو می‌تواند از حمایت های توانبخشی و اجتماعی سازمان طبق دستورالعمل بهره‌مند شود.وی افزود: با توجه به اینکه استان زنجان جزو 10 استان در رشد جمعیت سالمندی است و بیش از ۱۰۰هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، می‌طلبد برنامه‌های خاصی برای این قشر در آینده مد نظر قرار گیرد تا بتوانند دردوران سالمندی و پیری را سپری کنند. وی افزود: با توجه به اینکه استان زنجان جزو 10 استان در رشد جمعیت سالمندی است و بیش از ۱۰۰هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، می‌طلبد برنامه‌های خاصی برای این قشر در آینده مد نظر قرار گیرد تا بتوانند دردوران سالمندی و پیری را سپری کنند.دردورانمعاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان ضمن گرامیداشت هفته جهانی سالمند عنوان کرد: در حال حاضر ۲ مرکز روزانه سالمندان و ۳ مرکز نگهداری شبانه‌روزی ویژه سالمندان در سطح استان فعال است و نزدیک به ۳۰۰ زن و مرد سالمند تحت مراقبت‌های آموزشی، توانبخشی این مراکز قرار دارند. معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان ضمن گرامیداشت هفته جهانی سالمند عنوان کرد: در حال حاضر ۲ مرکز روزانه سالمندان و ۳ مرکز نگهداری شبانه‌روزی ویژه سالمندان در سطح استان فعال است و نزدیک به ۳۰۰ زن و مرد سالمند تحت مراقبت‌های آموزشی، توانبخشی این مراکز قرار دارند.انتهای پیام/73005 انتهای پیام/73005انتهای
منبع: فارس
شناسه خبر: 768752