mohebbi
24 مهر 1401 - 11:38

افراد محروم از خدمات بهزیستی را به سازمان معرفی کنید

رئیس سازمان بهزیستی گفت: کسانی که بهزیستی هیچ ارتباطی با آنها برقرار نکرده است، جست‌وجو کنید و به سازمان ارجاع دهید. به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور همزمان با روز عصای سفید در دیدار با اعضا شبکه ملی تشکل‌های نابینایان سراسر کشور، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را در خدمت تمامی افراد با شدت و نوع معلولیت مختلف برشمرد و گفت: سازمان بهزیستی کشور نقش میان‌بخشی با جامعه معلولان دارد. معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور شبکه ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت را به عنوان شورای اندیشه‌ورز مسئول تبیین موضوعات مربوط به امور معلولان و منعکس‌کننده اقدامات بهزیستی به آحاد جامعه برشمرد و گفت: باید از حداکثر منابع در اختیار درست استفاده شود، دارایی‌های ذاتی و معنوی دستگاه‌ها مبدل شود؛ این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور هوشمندسازی و کارآمدسازی را در دستور کار دارد. کارآمدسازیبه گفته این مقام مسئول اگر قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نیز وجود نداشت، سازمان بهزیستی کشور مکلف به ایجاد برابری بین همه افراد است. وی با بیان اینکه امروز وحدت کلمه و فضای حرفه‌ای بین نخبگان دارای معلولیت وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر همه ما در مقابل حمایت‌طلبی افراد کم‌بینا و نابینا هم‌صدا هستیم. قادری بر ضرورت تحول در سازمان بهزیستی کشور در بخش ستادی، استانی و مؤسسات مردم‌نهاد و تشکل‌ها اشاره کرد و افزود: اشتغال، مسکن و معیشت ارکان توانمندسازی خانواده‌ها از موضوعات بسیار مهمی است که سازمان بهزیستی کشور برنامه‌هایی برای آنها دارد. رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص تهیه و تأمین تجهیزات توانبخشی با توجه به تحریم دارو و وسایل کمک‌توانبخشی، تصریح کرد: در این دوره باید از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی حمایت کنیم و شرایط را بگونه‌ای ترسیم کنیم که مطالبه‌گری بر پایه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیش ببریم. مطالبه‌گریوی در ادامه از بازگشایی سایت مسکن برای ثبت‌نام جاماندگان مسکن از بین جامعه هدف بهزیستی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. قادری بر ایجاد فضای بهینه برای ارتقا فرهنگ سازمانی در رایزنی با صدا و سیما تاکید کرد و گفت: «عصر نو» یکی از اقدامات سازمان بهزیستی کشور در راستای استعدادیابی و نخبه‌پروری افراد دارای معلولیت در عرصه هنری، فرهنگی و ورزشی است. رئیس سازمان بهزیستی کشور خطاب به اعضا شبکه ملی تشکل‌های نابینایان سراسر کشور بر آمایش سرزمینی از بروز و ظهور نابینایی تاکید کرد و در پایان یادآور شد: در اقلیم خود افرادی را که از حداقل امتیازهای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برخوردارند و همچنین کسانی که بهزیستی هیچ ارتباطی با آنها برقرار نکرده است، جست‌وجو کنید و به سازمان ارجاع دهید. امیدآفرینی به عنوان یک اصل در سازمان بهزیستی کشور مطرح است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 786476